Prev: devleti state
Next: Devotional Medallions

devotional glass paintings design type

  • Colnect-132-331-St-Florian.jpg
  • Colnect-132-332-St-Wendelin.jpg
  • Colnect-132-333-St-Mary-Ann-Joachim.jpg
  • Colnect-132-334-Nativity.jpg
Short desc: devotional glass paintings




Used by 4 stamps: (See all uses as list)

Liechtenstein 12/5/1974 30rp issue=Christmas 1974 d=St Florian
Liechtenstein 12/5/1974 50rp issue=Christmas 1974 d=St Wendelin
Liechtenstein 12/5/1974 60 issue=Christmas 1974 d=St Mary Ann Joachim
Liechtenstein 12/5/1974 70rp issue=Christmas 1974 d=nativity