Prev: 1947
Next: 1949

Stamps of Liechtenstein, 1948

List | Catalog | Gallery | All issuers || Edit
1 to 10 of 10

airmail

1948 pioneers of flight (1948) unwmk p. 11.75 (10 stamps)
Colnect-131-879-Leonardo-da-Vinci.jpgColnect-131-880-Joseph-Montgolfier.jpgColnect-131-881-Jacob-Degen.jpgColnect-131-882-Wilhelm-Kress.jpgColnect-131-883-EG-Robertson.jpgColnect-131-884-WS-Henson.jpg
Colnect-131-885-Otto-Lilienthal.jpgColnect-131-886-SA-Andr-eacute-.jpgColnect-131-887-Wilbur-Wright.jpgColnect-131-888-Icarus.jpg
X 10rp dkgrn Leonardo da Vinci
- 15rp dkvio Joseph Montgolfier
X 20rp brn Jacob Degen
X 25rp dkred Wilhelm Kress
- 40rp viobl Robertson
- 50rp prusbl Henson
X 1fr choc Otto Lilienthal
X 2fr roselake S.A. Andree
X 5fr olgrn Wilbur Wright
- 10fr slblk Icarus

1 to 10 of 10