Prev: meeting 19th Komsomol Congress
Next: start Komsomol founding

Komsomol emblem

Details | Gallery | Order by name | Oldest first
  • Soviet_Union_stamp_1970_CPA_3897_a.JPG.JPG
Name: Komsomol emblem
Type: symbol


Appearing in designs:
Komsomol emblem Russia 5/20/1970 4k issue=16th Comsomol Congress

No synonyms.
Prev symbol: Komsomol badge
Next symbol: Korce double eagle
Wikipedia article